Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych jest: „Sapir Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-195) przy ul. Słomińskiego 7 lok. 5 oraz Citybud Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-195) przy ul. Słomińskiego 7 lok. 5. Skontaktować się można mailowo pisząc na adres: daneosobowe@wordpress1999202.home.pl. Dane osobowe zbierane przez Sapir Sp. z o. o. oraz Citybud Sp. z o. o. przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Sapir Sp. z o. o. oraz Citybud Sp. z o. o. zachowują dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 • Zbieramy Państwa dane w celu wysyłania informacji dotyczących oferowanych przez nas usług oraz informacji o produktach i usługach oferowanych przez podmioty współpracujące z nami, jak również w celu pośrednictwa w nawiązywaniu z nimi kontaktów w zakresie oferowanych przez nie produktów i usług.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i usługach, działalności Sapir Sp. z o. o. oraz Citybud Sp. z o. o. lub wykonanie usługi.
 • Podstawą naszego działania jest dobrowolna zgoda, której możecie Państwo udzielić zaznaczając odpowiedni check-box.
 • Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie kierując do nas wniosek na adres naszej siedziby lub mailowo wysyłając wiadomość pod adres daneosobowe@wordpress1999202.home.pl. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania są zgodne z prawem.
 • Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.
 • W celu wysyłki maili korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego – naszego zaufanego partnera.
 • Nie przekazujemy Państwa danych innym odbiorcom, ani w EOG ani w państwie trzecim.
 • Każdy z naszych Klientów otrzymuje od nas te same komunikaty. Nie dokonujemy analiz Państwa preferencji i nie gromadzimy na Państwa temat innych danych bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.
 • Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych macie Państwo prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie sapir-citybud.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności.
 • Podanie danych jest dobrowolne.